Serveis

La nostra principal activitat és la prestació de serveis d’auditoria de comptes anuals (obligatòria o voluntària) i serveis relacionats, tals com:

 • Treballs de revisió comptable
 • Verificació d’altres estats financers o documents comptables
 • Certificacions de fets concrets
 • Informes especials requerit per la Llei de Societats de Capital
 • Revisió i avaluació de controls interns
 • Due Diligence
 • Informes pericials, entre d’altres.

L’auditoria de comptes consisteix en la revisió i verificació de documents comptables amb la finalitat d’oferir seguretat i transparència en relació a la informació financera de l’entitat, i així optimitzar la pressa de decisions.

La nostra feina està enfocada a identificar les àrees de risc de l’entitat així com les seves fortaleses i debilitats en el seu sistemes de control intern, buscant una millora continua dels seus processos.

Oferim un tracte personalitzat, proper i directe amb els nostres clients, buscant sempre la qualitat i excel·lència del nostre treball per proporcionar un servei amb un valor afegit als nostres clients.

Sectors

La experiència dels nostres professionals en diferents sectors permet proporcionar una visió concreta a cada entitat. Entre la varietat de sectors econòmics en els que operen els nostres clients destaquem els més representatius:

 • Hosteleria
 • Serveis
 • Industrial
 • Construcció i immobiliàries
 • Automoció
 • Cooperatives
 • Associacions
 • Agrícola

Els nostres clients són de característiques i dimensions diverses, entre les que es troben:

 • Empreses industrials, comercials i de serveis
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats públiques
 • Grups d’empreses
 • Petites i mitjanes empreses
 • Altres

Mantenim contactes professionals a nivell nacional i internacional, el que ens permet estar disposats a emprendre nous projectes, qualsevol que sigui el sector o activitat.

Informe de Transparència

Descàrrega del pdf adjunt